РЕМОНТ КЛИМАТИЦИ
Посещение  на място - 10лв. /в рамките на гр.Бургас/  извън града 0,50ст.км в едната посока

 профилактика на климатична инсталация     35лв.

    Подмяна на компресор / труд /  - 80лв.
    Подмяна на четирипътен вентил / труд /  - 80лв.
    Подмяна на ЧЕК-вентил / труд /  - 55лв.
    Подмяна на кранове на външно тяло / труд за 1 бр./  - 50лв.
    Подмяна на електронен блок втр. тяло / труд /  - 50лв.
    отстраняване на пропуск /труд/       - 80лв.
    Подмяна на бобина на  четери пътен вентил/с бобината/ - 45лв.
    смена кондезатор /с кондензатора/  - 45лв.
    ремонт на електрона платка/за ковенционален климатик /-80лв.
    ремонт на електрона платка/за инверторен климатик/-120лв.
    Намиране и отстраняване на пропоск /демонтаж и монтаж/160лв.
    демонтаж на външно тяло на климатик/до 18000btu/-60лв.
    *Зареждане на климатична инсталация с R 407C  -  90лв.
    *Зареждане на климатична инсталация с R 410A- 90лв.
    източване на хладилен агент /до 1,5кг./   -50лв.
    *В зареждането се включва до 1000g фреон

Гаранцията се отнася само за подменената част ,и качеството на ремонта .

СЪВЕТИ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА.

НАЙ-ТЕЖКИЯТ РЕЖИМ НА РАБОТА НА КЛИМАТИЦИТЕ,
ПРИ ОТОПЛЕНИЕ Е КОМБИНАЦИЯТА ОТ ГЪСТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЪГЛА
И ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ МИНУСОВИ ТЕМПЕРАТУРИ.СЪВЕТ - ПОМОГНЕТЕ НА КЛИМАТИКА
С НЯКАКВО ВРЕМЕННО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТОПЛЕНИЕ.
ЖАЛЕТЕ СИ ТЕХНИКАТА.ТЯ НЕ Е КОНСТРУИРАНА ЗА ЕКСТРЕМАЛНИ АТМОСФЕРНИ