изпращайте кодове и за други марки ,ние ще ги качим на сайта . Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

MIDEA, NIPPON, NEO, OSAKA /кодови/грешки/

E1 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на входящия въздух на вътрешното тяло

E2 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на топлообменника на външното тяло

E3 - Проблем със сензора на температурата (или връзка с него) на топлообменника на вътрешното тяло

E4 - Проблем при работата на турбината на вътрешното тяло

 

DAIKIN /кодове/грешки/

система 00   NORMAL
UA   Вътрешно/външно тяло комбинирана грешка INDOOR-OUTDOOR UNIT COMBINATION FAULT
U0 Липсва фреон REFRIGERANT SHORTAGE
U2 Ниско или високо напрежение DROP VOLTAGE OR MAIN CIRCUIT OVERVOLTAGE
U4 Грешка в предаването на данни между двете тела FAILURE OF TRANSMISSION (BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT)INDOOR UNIT
Вътрешен модул A1 Вътрешната платка е дефектирала INDOOR PCB DEFECTIVENESS
A5 Високо налягане или защита от замръзване HIGH PRESSURE CONTROL OR FREEZE-UP PROTECTOR
A6 Грешка във Fan-a FAN MOTOR FAULT
C4 Датчик пита вътрешно тяло FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR
C9 Въздушен датчик вътрешно тяло FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR 
Външен мадул EA Превключвател топло/студено COOLING-HEATING SWITCHING ERROR
E1 Грешка във верига по платката CIRCUIT BOARD FAULT
E5 Претоварване OL STARTED
E6 Компресора не стартира FAULTY COMPRESSOR START UP
E7 DC Fan неработи DC FAN MOTOR FAULT
E8 Проблем във входното напрежение OVERCURRENT INPUT
F3 Висока температура на питата HIGH TEMPERATURE DISCHARGE PIPE CONTROL
F6 Високо налягане (в режим охлаждане) HIGH PRESSURE CONTROL (IN COOLING)
H0 Грешка в датчика SENSOR FAULT
H6 Оперативно прекъсване поради грешка в сензора OPERATION HALT DUE TO FAULTY POSITION DETECTION SENSOR
H8 Постоянно токовият датчик е дефектирал DC CURRENT SENSOR FAULT
H9 Въздушният датчик е дефектирал FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR
J3 Грешка в датчика на питата FAULTY DISCHARGE PIPE TEMPERATURE SENSOR
J6 Грешка в датчика на кондензаторната пита FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR
L3 Електрически компоненти са прегрели ELECTRICAL PARTS HEAT FAULT
L4 Висока температура или късо съединение в инверторният блок HIGH TEMPERATURE AT INVERTER CIRCUIT HEATSINK
L5 Проблем в изходното напрежение OUTPUT OVERCURRENT
P4 Дефектирал сензор на инверторния блок FAULTY INVERTER CIRCUIT HEATSINK TEMPERATURE SENSOR  

  

BARD /кодове/грешки/

1. PG motor failure---F0
2. Indoor temperature sensor failure---F1
3. Outdoor temperature sensor failure---F2
4. Indoor pipe coil temperature sensor failure---F3
5. Outdoor pipe coil temperature sensor failure---F4
6. Exhausting temperature sensor failure---F5
7. Indoor communications can not be accepted ---F6
8. Outdoor communications can not be accepted ---F7
9. Outdoor unit and IPDU communications failure---F8
10. IPM module protection---F9
11. Compressor overhead protection----E0
12. IPM overcurrent protection---E1
13. IPM-EEPROM failure---E2
14. IPDU current sensor (no)---E3
15. IPM DC low voltage protection---E4
16. Abnormal communication between IPM and CDB---E5
17. IPDU synchronization failure---E6
18. IPDU desynchronizing while running---E7
19. Compressor speed up abnormally---E8
20. Board temperature too high---E9
C . ??????????)
1. Protection for compressor exhausting temperature----P1
2. Overcurrent protection----P2
3. Defrosting----P3
4. Heating overload----P4
5. Freeze-prevention----P5
Appendix:Usage for test code of remote controller
Press “Air Refresh” button on the remote controller KK23 for 5 seconds to enter test code emitting condition of remote controller. Users can change test code by the temperature up or down button and emit the code by pressing “air conditioner ” button;Press “Air Refresh” button on the remote controller KK23 for 5 seconds again to exist test code condition. When electricity comes again after power failure, the former test code becomes ineffective.
1------Test run
2------Time saving
3------Self check
4------Cancel the function of“1”?“2”?
??????
20
“3”
6------Frequency locking rated cooling point;Frequency locking rated heating point;
7------ Frequency locking rated cooling point;Frequency locking middle cooling point; Frequency locking middle heating point;
8------ Cancel the function of “6”?“7”
11-----Display indoor temperature
12-----Display indoor pipe coil
13----- Display outdoor temperature
14----- Display outdoor pipe coil
15-----Display compressor exhausting temperature
16-----Display running current
17----Indoor unit protection display


 ХЛАДИЛНИЦИ HOTPOINT /кодове/грешки/


E1
- Прекъснал датчик във фризера - Freezer thermistor open circuit.

E2 - Окъсен датчик във фризера - Freezer thermistor short circuit.

E3 - Прекъснал датчик в хладилника -Fridge thermistor open circuit.

E4 - Окъсен датчик в хладилника -Fridge thermistor short circuit.

E7 - Прекъснал датчик на изпарителя - Evaporator thermistor open circuit.

E8 - Окъсен датчик на изпарителя - Evaporator thermistor short circuit.

E9 - Отворен кликсон - Temperature set switch open circuit

EA - Няма обратна връзка от клапата - No feedback from Baffle

EB - Мотор на клапата - Fridge Baffle motor operating continuously

EE - Времето за дефрост е превишено - Defrost time out